Organizator

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

 

Partner generalny

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania – dla Microsoft SharePoint, Office 365 i Azure. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb. Tworzenie rozwiązań usprawniających procesy – od wspierających po krytyczne – z WEBCON BPS odbywa się w sposób zwinny i iteracyjny. W dobie cyfrowej transformacji zdecydowanie ułatwia to organizacjom zdobycie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie pozycji lidera rynku. Unikalna technologia InstantChange™ zastosowana w WEBCON BPS umożliwia działom IT dostarczanie rozwiązań dla biznesu zgodnie z metodyką DevOps. Pozwala to na znaczące skrócenie czasu budowania i modyfikacji aplikacji, uniknięcie długu technologicznego i zmniejszenie ryzyka projektowego do minimum.

Digit.on

Wdrażamy transformację cyfrową w działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Automatyzujemy procesy biznesowe wykorzystując wiodące technologie RPA: Blue Prism i UiPath oraz digitalizujemy dane. Mając ponad 25 letnie doświadczenie w usprawnianiu procesów, skutecznie pomagamy organizacjom w doskonaleniu działalności przez identyfikację procesów do automatyzacji, tworzenie strategii automatyzacji procesów, przygotowanie firm do wprowadzenia robotyzacji oraz tworzenie i utrzymanie robotów RPA. Pomagamy w budowaniu kompetencji RPA w organizacjach. Cechuje nas pragmatyczne podejście do RPA ukierunkowane na wymierne korzyści dla klientów.

 

Partnerzy merytoryczni

AUTOMADE

Extreme Robotics właściciel brandu AUTOMADE, dostarcza swoje autorskie narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych w korporacjach oraz MŚP, prowadzi audyty, analizuje, optymalizuje procesy oraz kompleksowo realizuje wdrożenia robotyzacji w przedsiębiorstwach. Intuicyjny robot softwarowy AUTOMADE naśladuje pracę użytkownika w systemach informatycznych. Robot zbiera dane, przenosi je do innych systemów, wypełnia dokumenty oraz wykonuje wszelkie powtarzalne zadania w pracy biurowej.

AUTOMADE kładzie nacisk na możliwość samodzielnej automatyzacji przez użytkowników biznesowych poprzez superprosty interfejs robota, unikalną technologię łatwego nagrywania procesów oraz zaawansowane algorytmy zwiększające odporność robotów na zmiany w środowisku IT klienta.

Mindbox

Mindbox jest spółką technologiczną. Specjalizujemy się w wykorzystaniu zaawansowanych technologii do osiągnięcia celów biznesowych Klientów. Technologię traktujemy utylitarnie, jako narzędzie służące osiągnieciu celu. Dzięki rzetelności i proaktywnemu podejściu naszych konsultantów inicjalne projekty zazwyczaj przekształcają się w długofalową współpracę.

Mindbox od lat dostarcza szeroki zakres usług wspierając Klientów w cyfrowej transformacji. Wyróżniliśmy cztery strategiczne obszary, w ramach których oferujemy nasze usługi:

  • Intelligent Process Automation – automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu inteligentnych technologii (RPA, OCR i AI)
  • Automated ERP – wdrażamy, dostosowujemy, optymalizujemy i utrzymujemy u Klientów z całego świata elastyczny, bezpieczny i otwarty ERP dla średniej wielkości firm produkcyjnych i dystrybucyjnych
  • Mindworkers – outsourcing usług IT - zapewniamy dostęp do najlepszych specjalistów
  • Cloud Native  – budujemy zintegrowane, zrównoważone i otwarte środowiska CI/CD oparte o kontenery umożliwiające bezpieczne i częstsze dostarczanie sprawdzonych zmian w kodzie aplikacji
ProService Finteco

Grupa ProService Finteco dostarcza kompleksowe rozwiązania IT oraz usługi dla instytucji finansowych. W skład grupy wchodzą spółki: ProService Finteco, makeitright i Turbine Analytics.

ProService Finteco to lider w sektorze firm finansowych zapewniający usługi i rozwiązania technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków. Spółka wspiera procesy dystrybucji produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów detalicznych i korporacyjnych.

Makeitright dostarcza narzędzia Test Automation (TA) i Robotic Process Automation (RPA). Dzięki własnej platformie Power Farm i zastosowaniu najnowszych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji, jest gwarantem optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów biznesowych dla wszystkich sektorów.

Turbine Analytics to firma technologiczna, wyspecjalizowana w dostarczaniu oprogramowania dla Asset i Risk Managerów. Oferuje instytucjom finansowym profesjonalne, a jednocześnie intuicyjne i proste w obsłudze systemy oraz usługi doradcze związane z zarządzaniem ryzykiem, portfelem inwestycyjnym, tradingiem oraz działalnością operacyjną.

Findwise

Findwise zwiększa wartość biznesową organizacji, dla których dostęp do informacji jest priorytetem.

Specjalizujemy się w technologii wyszukiwania, architekturze informacji i przetwarzaniu języka naturalnego. Dostarczamy rozwiązania, które pomagają przekształcać informacje w wiedzę. Pracujemy zarówno z danymi strukturalnymi, jak i niestrukturalnymi z różnorodnych źródeł danych wewnątrz organizacji oraz Internetu. Poprawiamy jakość danych i je porządkujemy. Za pomocą technologii wyszukiwania budujemy systemy pozwalające odnajdywać pożądane informacje we właściwym czasie.

Przez ostatnie 15 lat eksperci z Findwise zrealizowali ponad 1700 projektów dla ponad 450 klientów w obszarze wyszukiwania korporacyjnego, zarządzania wiedzą, e-commerce, analizy danych, uczenia maszynowego itp.

Zespół Findwise w Polsce od kwietnia 2021 jest częścią koncernu TietoEVRY, największego dostawcy usług IT w Skandynawii.

 

Mecenas

Productive24

"Productive24 to platforma do szybkiego tworzenia złożonych systemów IT przez analityków biznesowych – bez udziału programistów. Z rozwiązań zbudowanych na bazie Productive24 korzysta np. Grupa Maspex, Herbapol, LW Bogdanka czy Grupa Danone.

Dzięki Productive24 przygotowanie od zera dedykowanej aplikacji obsługującej dany obszar biznesowy (np. zmigrowanie przestarzałego rozwiązania IT do Productive24) może sprowadzać się do tego samego rzędu kosztów, co stworzenie i utrzymanie kilku robotów. Organizacja zyskuje większą kontrolę nad danymi, standaryzuje je i ma unikalną możliwość udostępniania pracownikom różnych, przenikających się wzajemnie aplikacji w ramach jednego narzędzia IT.

Tworzenie rozwiązań w Productive24 pozwala budować nowe kompetencje w zespołach RPA, a połączenie aplikacji Productive24 w jeden ekosystem gwarantuje spójne środowisko pracy robotom obsługujących różne dziedziny biznesu. Productive24 stanowi również jeden punkt integracji wielu obszarów (np. z systemem ERP)."

 

Patronat Społecznościowy

Stowarzyszenie SPIN (Service Process Improvement Network)

"Stowarzyszenie SPIN to organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny Continuous Improvement pracujących w firmach z sektora SSC (m.in. Euroclear, Lufthansa, HSBC, ABB, Capgemini, Lundbeck, Heineken, State Street, CanPack, IAG). Celem działalności SPINu jest budowanie w Krakowie środowiska wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie metod szczupłego zarządzania. Od 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało już siedem konferencji (ostatnia dla 400 osób) poświęconych doskonaleniu procesów, przeprowadziło kilkanaście szkoleń oraz dwie edycje studiów podyplomowych Lean Management. Stowarzyszenie wydało także grę edukacyjną „SPIN the Lean” i pracuje nad nowymi projektami.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL)

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO) oraz centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D).

Misją ABSL jest rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

 Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne.

Stowarzyszenie SPIN (Service Process Improvement Network)

"Stowarzyszenie SPIN to organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny Continuous Improvement pracujących w firmach z sektora SSC (m.in. Euroclear, Lufthansa, HSBC, ABB, Capgemini, Lundbeck, Heineken, State Street, CanPack, IAG). Celem działalności SPINu jest budowanie w Krakowie środowiska wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie metod szczupłego zarządzania. Od 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało już siedem konferencji (ostatnia dla 400 osób) poświęconych doskonaleniu procesów, przeprowadziło kilkanaście szkoleń oraz dwie edycje studiów podyplomowych Lean Management. Stowarzyszenie wydało także grę edukacyjną „SPIN the Lean” i pracuje nad nowymi projektami.

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa jest największą polską organizacja zrzeszającą dyrektorów finansowych. Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie oraz oddziałami regionalnymi w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu aktywnie działa w procesach regulacyjnych, edukacji i budowania ścieżki kariery swoich członków. Ma na celu stworzenie instytucjonalnego środowiska dla zawodu Dyrektora Finansowego. Więcej informacji na stronie www.finexa.org.

 

Patronat medialny

LeanCenter.pl 
LeanCenter.pl to portal przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych ciągłym doskonaleniem swoich przedsiębiorstw. Na portalu pojawiają się informacje o wydarzeniach związanych z Lean Management. Użytkownicy znajdą także bazy studiów podyplomowych, firm i narzędzi Lean oraz mogą zapoznać się z wiedzą na temat optymalizacji firm. Zarejestrowani użytkownicy mogą również prezentować własne dokonania z zakresu ciągłego doskonalenia swojego przedsiębiorstwa oraz publikować spostrzeżenia dotyczące realizowanych w Polsce projektów i doświadczeń w pracy z Lean.
OutsourcingPortal.pl
OutsourcingPortal to serwis internetowy poświęcony tematyce outsourcingu, którego grupę docelową stanowią inwestorzy, usługodawcy jak również klienci firm z branży sektora outsourcingowego w tym również z takich branż jak BPO, SSC, KPO, ITO, HRO, facility management, car fleet management, outsourcingu na rynkach nieruchomości i innych. Serwis jest portalem tematycznym nastawionym na funkcję informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu outsourcingu oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny.
Outsourcing&More
Outsourcing&More to czasopismo w pełni poświęcone tematyce outsourcingu i nowoczesnym usługom dla biznesu. Publikacja występuje pod dwoma tytułami: Outsourcing&More, który wydawany jest w języku angielskim, oraz Outsourcing&More Polska, który wydawany jest w języku polskim. Zawartość merytoryczna poszczególnych wersji językowych różni się od siebie, jednakże część artykułów jest wspólna.
PROCESOWCY.PL

PROCESOWCY.PL to społeczność ekspertów w dziedzinie doskonalenia procesów, skupiona wokół pierwszego w Polsce serwisu internetowego poświęconego tematyce szeroko pojętego zarządzania procesami biznesowymi. Początki działalności serwisu sięgają roku 2009.
W tym momencie poza zapewnianiem platformy wymiany wiedzy na temat zarządzania procesami zespół PROCESOWCY.PL prowadzi cykliczne, ogólnopolskie badania dojrzałości procesowej i wspiera swoich klientów w realizacji przedsięwzięć polegających na identyfikowaniu procesów, ich analizie oraz wprowadzaniu mechanizmów ciągłego doskonalenia.

Fintek

Grupa pasjonatów fintechu oraz nowych technologi i nowoczesna redakcja, której misją jest profesjonalne przekazywanie informacji o sektorze finansów i technologii. Publikujemy kluczowe wiadomości dotyczące bankowości, finansów i płatności. 

Fundacja Lean Education
Fundacja Lean Education to grupa pasjonatów, doświadczonych zawodowo leanowców z całej Polski. Tworzymy oparty na wolontariacie ogólnopolski program edukacyjny „Młody Lean Lider”. Łączymy szkoły, uczelnie i przedsiębiorstwa w procesie kształtowania w wśród młodzieży umiejętności najbardziej poszukiwanych  w nowoczesnych firmach. Fundacja bezpłatnie przygotowuje i wyposaża nauczycieli, by rozwijali u uczniów  takie kompetencje jak:  umiejętność współpracy opartej na wspólnych wartościach, kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętności liderskie, przedsiębiorczość czy umiejętność zarządzania projektami.
Robonomika

Serwis Robonomika.pl jest niekomercyjną inicjatywą, która ma ambicję stać się źródłem informacji i platformą wymiany doświadczeń o ekonomicznych i organizacyjnych konsekwencjach coraz szerszego upowszechniania się zaawansowanych metod automatyzacji i robotyzacji biznesu (w szczególności w sektorze usług)

IBPA SUMMIT 2022

18-19 maja 2022
Warszawa
www.bpasummit.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.