Agenda konferencji

4 kwietnia 2019

Od standaryzacji procesów do wdrożenia rozwiązań RPA

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników i poranny networking

SESJA PLENARNA

Co przyniesie jutro? Najnowsze trendy w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną rozwiązania, które będą zdobywały w najbliższym czasie największą popularność. Odpowiemy też na pytania, jak zmienia się podejście do automatyzacji i robotyzacji.

Rola lean w proscesie planowania i wdrożenia RPA.

Michał Marlinga

Head of CitiLean and Smart Automation Center, Citi

Jak AI i Machine Learning wspiera automatyzację procesów?

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

Użytkownicy robotyczni w świetle prawa.

Podczas prezentacji omówione zostaną przykłady problemów prawnych z jakimi można się zetknąć wykorzystując roboty w organizacji. Nie będziemy koncentrowali się na paragrafach, ale na konkretnych rozwiązaniach poszczególnych zagadnień.

Antywzorce robotyzacji biznesu – czyli jak unikać najczęstszych pułapek dotyczących wdrażania RPA w polskich organizacjach.

Antywzorce to powtarzające się przypadki niewłaściwego zachowania albo rozwiązywania określonego problemu / problemów. Identyfikacja i analiza antywzorców pozwala uniknąć ich w przyszłości. W Polsce przedsięwzięcia dotyczące szeroko rozumianej robotyzacji biznesu (zarówno robotyzacji procesów za pomocą narzędzi RPA, a także kanałów komunikacji – za pomocą voicebotów, chatbotów, taskbotów) są w stosunkowo wstępnej fazie. W wielu miejscach działania te traktowane są jako przedsięwzięcia typu PoC, eksperymenty, innowacje. Znaczna część organizacji nie ma jeszcze dużych doświadczeń w tym obszarze. Dlatego celem prezentacji będzie usytematyzowanie i przedstawienie antywzorców robotyzacji biznesowej – aby można było “uczyć się na błędach, najlepiej cudzych”.

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Panel dyskusyjny: Modele wdrożenia automatyzacji i robotyzacji w firmach – kiedy zdecydować się na wdrożenie holistyczne, a kiedy automatyzować procesy po kolei?

Paneliści:

Iwona Dudzińska

Managing Director, Citi

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

RÓWNOLEGŁE SESJE CASE STUDIES

ŚCIEŻKA BIZNESOWA

Co decyduje o opłacalności robota? Czym kierować się przy decyzji o zbudowaniu, kupnie robota, czy wynajęciu robota?

Marta Jakubiak

Process Excellence Manager, Pandora Jewelry Shared Services

Temat zostanie przedstawiony wkrótce

Tomasz Sobczak

Search Expert, Regional Sales Manager, Findwise

Jak utrzymać robota po wdrożeniu?

Piotr Wyrzykowski

Dyrektor Fabryki Robotów, Santander Bank Polska

Do czego i w jakich obszarach warto wykorzystać chatboty?

Współpraca biznes – IT. Kto odpowiada za roboty w firmie? Kwestia odpowiedzialności, nadzoru, dbałości o ich użyteczność i dostosowanie do zmieniającego się biznesu, procesów.

Jarosław Wojnarowski

Dyrektor, VELUX Global Business Services

Roboty sezonowe – czy to się może opłacać?

Część robotów pracuje nieustannie lub tylko z krótkimi przerwami i wtedy dosyć łatwo jest określić ich opłacalność. Ale co w sytuacji, gdy potrzebujemy zautomatyzować proces uruchamiany okresowo? Czy wtedy opłaca się wykorzystać robota? A jeśli tak, jak to zrobić?

ŚCIEŻKA BIZNESOWA

Wybór procesu do pilotażowego wdrożenia RPA – jak zidentyfikować procesy, które warto automatyzować narzędziami RPA?

Jedną z najczęstszych przyczyn nieudanych wdrożeń projektów robotyzacji jest zły wybór procesów od których zaczyna się projekt. Początkowa ekscytacja robotyzacją i oszczędnościami, które ma przynieść ustępuje miejsca frustracji z powodu braku efektów i rosnących kosztów projektu. Podczas wystąpienia odpowiemy na pytania jak wybrać właściwe procesy do robotyzacji,  gdzie i od czego zacząć ich poszukiwanie, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Przemysław Lewicki

Dyrektor Centrum Operacyjnej Transformacji Cyfrowej, Head of Robotics, ING Bank Śląski

Jak przeprowadzić wdrożenie robotów w organizacji i odnieść sukces?

Podczas prezentacji przedstawiony zostanie proces przygotowania wdrożenia robotów pod kątem wyboru procesu, przygotowania organizacji na ich przyjście, zaangażowania pracowników w proces robotyzacji i a także przygotowania się na zmianę. Przedstawione zostaną nie tylko sukcesy, ale i porażki.

Ewa Borowiec

Project Manager, HR Services, Schneider Electric

Współpraca robotów z systemami zewnętrznymi – wyzwania i skuteczne rozwiązania

Wdrożenie systemu do zarządzania procesami.

Podczas prezentacji omówiony zostanie proces analizy rynku i wybór właściwego narzędzia BPM oraz partnera wdrożeniowego oraz czynniki doboru procesów w firmie do etapu proof of concept. Następnie przedstawiona zostanie nowa rzeczywistość pracy po wdrożeniu i jego wpływ na funkcjonowanie firmy, a także jakie są nowe możliwości do dalszej automatyzacji i robotyzacji. Nie zabraknie również krytycznej analizy tego, co nie wyszło i na co warto zwrócić uwagę, aby w przyszłości uniknąć błędów.

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Od analizy do poprawy – jak przeprowadzać reengineering procesów?

Radek Mierzejewski

Managing Director, DFDS Polska

ŚCIEŻKA BIZNESOWA

Co decyduje o opłacalności robota? Czym kierować się przy decyzji o zbudowaniu, kupnie robota, czy wynajęciu robota?

Marta Jakubiak

Process Excellence Manager, Pandora Jewelry Shared Services

ŚCIEŻKA WDROŻENIOWA

Wybór procesu do pilotażowego wdrożenia RPA – jak zidentyfikować procesy, które warto automatyzować narzędziami RPA.

Jedną z najczęstszych przyczyn nieudanych wdrożeń projektów robotyzacji jest zły wybór procesów od których zaczyna się projekt. Początkowa ekscytacja robotyzacją i oszczędnościami, które ma przynieść ustępuje miejsca frustracji z powodu braku efektów i rosnących kosztów projektu. Podczas wystąpienia odpowiemy na pytania jak wybrać właściwe procesy do robotyzacji,  gdzie i od czego zacząć ich poszukiwanie, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Przemysław Lewicki

Dyrektor Centrum Operacyjnej Transformacji Cyfrowej, Head of Robotics, ING Bank Śląski

Temat zostanie przedstawiony wkrótce

Tomasz Sobczak

Search Expert, Regional Sales Manager, Findwise

Jak przeprowadzić robotów w organizacji i odnieść sukces?

Podczas prezentacji przedstawiony zostanie proces przygotowania wdrożenia robotów pod kątem wyboru procesu, przygotowania organizacji na ich przyjście, zaangażowania pracowników w proces robotyzacji i a także przygotowania się na zmianę. Przedstawione zostaną nie tylko sukcesy, ale i porażki.

Ewa Borowiec

Project Manager, HR Services, Schneider Electric

Jak utrzymać robota po wdrożeniu?

Piotr Wyrzykowski

Dyrektor Fabryki Robotów, Santander Bank Polska

Współpraca robotów z systemami zewnętrznymi – wyzwania i skuteczne rozwiązania

Do czego i w jakich obszarach warto wykorzystać chatboty?

Wdrożenie systemu do zarządzania procesami.

Podczas prezentacji omówiony zostanie proces analizy rynku i wybór właściwego narzędzia BPM oraz partnera wdrożeniowego oraz czynniki doboru procesów w firmie do etapu proof of concept. Następnie przedstawiona zostanie nowa rzeczywistość pracy po wdrożeniu i jego wpływ na funkcjonowanie firmy, a także jakie są nowe możliwości do dalszej automatyzacji i robotyzacji. Nie zabraknie również krytycznej analizy tego, co nie wyszło i na co warto zwrócić uwagę, aby w przyszłości uniknąć błędów.

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Współpraca biznes – IT. Kto odpowiada za roboty w firmie? Kwestia odpowiedzialności, nadzoru, dbałości o ich użyteczność i dostosowanie do zmieniającego się biznesu, procesów

Jarosław Wojnarowski

Dyrektor, VELUX Global Business Services

Od analizy do poprawy – jak przeprowadzać reengineering procesów?

Radek Mierzejewski

Managing Director, DFDS Polska

Roboty sezonowe – czy to się może opłacać?

Część robotów pracuje nieustannie lub tylko z krótkimi przerwami i wtedy dosyć łatwo jest określić ich opłacalność. Ale co w sytuacji, gdy potrzebujemy zautomatyzować proces uruchamiany okresowo? Czy wtedy opłaca się wykorzystać robota? A jeśli tak, jak to zrobić?

SESJE ROUNDTABLES

  • Czy chatboty wpływają na zwiększenie czy zmniejszenie liczby klientów zewnętrznych?

          Elżbieta Kowalczyk, Product Owner, Kreditech

  • Czym różni się zarządzanie robotami od zarządzania ludźmi

          Maciej Kulbat, Center Head, AVON Global Financial Shared Services

  • Jak obliczyć koszt robota? ROI z inwestycji, czyli czy i kiedy to się naprawdę opłaca?

          Wojciech Szremski, Process Automation (RPA) and Continuous Improvement Director, Eurobank

  • Metodologia w robotyce, czy SCRUM/ Agile jest zawsze dobry wyborem?

          Agnieszka Belowska-Gosławska, Head of Robotics, Nordea

  • Czy automatyzacja to zawsze RPA?

          Piotr Pawłowski, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Siemens

  • Chatboty – budowanie bazy wiedzy i ciągły rozwój z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań

 

  • Jak zwiększyć efektywność robotów?

 

  • Licencja na robota – na co zwrócić uwagę wybierając roboty do swojej organizacji pod kątem implementacji i integracji z wykorzystywanymi systemami

 

  • Bezpieczeństwo rozwiązań RPA

16.50 - 17.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention