RADA PROGRAMOWA

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Mariusz Jagodziński

Manager of Robotics Centre of Excellence, DSV International Shared Services

Oktawiusz Kacza

Wiceprezes, Sabre Polska

Michał Marlinga

Head of CitiLean and Smart Automation Center, Citi Service Center

Radek Mierzejewski

Managing Director, DFDS Polska

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Elżbieta Solińska

Dyrektor Obszaru Operacji Bankowych, Santander Bank Polska

Wojciech Szremski

RPA CoE Head, Schaeffler Global Services

Jarosław Wojnarowski

Director Shared Services, VELUX Global Business Services

PRELEGENCI

Prelegenci konferencji zostaną upublicznieni wkrótce