RADA PROGRAMOWA

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Piotr Pawłowski

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Siemens

Bartosz Popiński

Manager oraz Robotic Process Automation Expert, EY

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wojciech Szremski

Process Automation (RPA) and Continuous Improvement Director, Euro Bank

Jakub Szymanowski

Head of Product and Technology Development Office, Enspirion

PRELEGENCI

Prelegenci konferencji zostaną upublicznieni wkrótce.