RADA PROGRAMOWA

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

Joanna Erdman

Vice President, Member of the Board, ING Bank Śląski

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Piotr Pawłowski

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Siemens

Bartosz Popiński

Manager oraz Robotic Process Automation Expert, EY

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Elżbieta Solińska

Dyrektor Obszaru Operacji Bankowych, Santander Bank Polska

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention

Wojciech Szremski

Process Automation (RPA) and Continuous Improvement Director, Euro Bank

Jakub Szymanowski

Head of Product and Technology Development Office, Enspirion

Jakub Żmuda

Acting IT Director, Polskie Linie Lotnicze LOT

PRELEGENCI

Prelegenci konferencji zostaną upublicznieni wkrótce.