RADA PROGRAMOWA

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

Joanna Erdman

Vice President, Member of the Board, ING Bank Śląski

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Piotr Pawłowski

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Siemens

Bartosz Popiński

Manager oraz Robotic Process Automation Expert, EY

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Elżbieta Solińska

Dyrektor Obszaru Operacji Bankowych, Santander Bank Polska

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention

Wojciech Szremski

Process Automation (RPA) and Continuous Improvement Director, Euro Bank

Jakub Szymanowski

Head of Product and Technology Development Office, Enspirion

Jakub Żmuda

Acting IT Director, Polskie Linie Lotnicze LOT

PRELEGENCI

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

Ewa Borowiec

Project Manager, HR Services, Schneider Electric

Iwona Dudzińska

Managing Director, Citi

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Marta Jakubiak

Process Excellence Manager, Pandora Jewelry Shared Services

Elżbieta Kowalczyk

Product Owner, Kreditech

Maciej Kulbat

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Avon Global Business Services

Przemysław Lewicki

Dyrektor Centrum Operacyjnej Transformacji Cyfrowej, Head of Robotics, ING Bank Śląski

Michał Marlinga

Head of CitiLean and Smart Automation Center, Citi

Radek Mierzejewski

Managing Director, DFDS Polska

Piotr Pawłowski

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Siemens

Tomasz Sobczak

Search Expert, Regional Sales Manager, Findwise

Wojciech Szremski

Process Automation (RPA) and Continuous Improvement Director, Euro Bank

Jarosław Wojnarowski

Dyrektor, VELUX Global Business Services

Piotr Wyrzykowski

Dyrektor Fabryki Robotów, Santander Bank Polska