Organizator

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych na rynku ICT. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów ICT.

 

Partner generalny

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania – dla Microsoft SharePoint, Office 365 i Azure. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb. Tworzenie rozwiązań usprawniających procesy – od wspierających po krytyczne – z WEBCON BPS odbywa się w sposób zwinny i iteracyjny. W dobie cyfrowej transformacji zdecydowanie ułatwia to organizacjom zdobycie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie pozycji lidera rynku. Unikalna technologia InstantChange™ zastosowana w WEBCON BPS umożliwia działom IT dostarczanie rozwiązań dla biznesu zgodnie z metodyką DevOps. Pozwala to na znaczące skrócenie czasu budowania i modyfikacji aplikacji, uniknięcie długu technologicznego i zmniejszenie ryzyka projektowego do minimum.

Digit.on

Wdrażamy transformację cyfrową w działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Automatyzujemy procesy biznesowe wykorzystując wiodące technologie RPA: Blue Prism i UiPath oraz digitalizujemy dane. Mając ponad 25 letnie doświadczenie w usprawnianiu procesów, skutecznie pomagamy organizacjom w doskonaleniu działalności przez identyfikację procesów do automatyzacji, tworzenie strategii automatyzacji procesów, przygotowanie firm do wprowadzenia robotyzacji oraz tworzenie i utrzymanie robotów RPA. Pomagamy w budowaniu kompetencji RPA w organizacjach. Cechuje nas pragmatyczne podejście do RPA ukierunkowane na wymierne korzyści dla klientów.

 

Partnerzy merytoryczni

Findwise

Nowym surowcem w nowej epoce przemysłowej są dane. Kto ma dane, ma informacje i ma przewagę, ponieważ z danych można wiele się dowiedzieć i można z nich stworzyć nowatorskie produkty. Natomiast dane w same w sobie nie są wiele warte. Trzeba je zrozumieć, oczyścić i przetworzyć żeby móc wyciągać wnioski we właściwy sposób i zaprząc je do generowania naszych zysków.

Findwise to międzynarodowa grupa ekspertów, którzy pomagają wielu firmom dostosować się do nowych okoliczności. Pracując już dla przeszło 450 klientów na całym świecie umożliwiamy pracownikom dużych firm wykorzystanie w pełni z potencjału informacji zgromadzonych w ich własnych danych. Pracujemy zarówno z danymi strukturalnymi, jak i tekstowymi, generowanymi przez ludzi oraz przez oprogramowanie, urządzenia i sensory, schowane wewnątrz firmy i pochodzące z Internetu. Wszystko może być potencjalnie dobrym surowcem, aby pozyskać wartość biznesową.
Poprawiamy jakość danych i je porządkujemy. Za pomocą technologii wyszukiwania budujemy systemy pozwalające odnajdywać pożądane informacje we właściwym czasie. Kompetencje konsultantów Findwise obejmuje doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, wdrażanie technologii Big Data oraz usługi Data Science.

Makeitright

Makeitright powołano do życia w roku 2013, z połączenia wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w projektowanie, wdrażanie i rozwój procesów zarządzania jakością systemów biznesowych oraz IT.
Jesteśmy zespołem doświadczonych entuzjastów technologii. Chcemy, by technologia ułatwia ludziom pracę i wykonywała za nich powtarzalne zadania, dając pracownikom czas i możliwość zawodowego rozwoju.
Współpracując z klientami, dostosowujemy technologię do ich biznesu i znajdujemy spersonalizowane rozwiązania, gwarantujące rozwój oraz większą wydajność.

Mindbox jest spółką technologiczną. Specjalizujemy się w wykorzystaniu zaawansowanych technologii do osiągnięcia celów biznesowych Klientów. Technologię traktujemy utylitarnie, jako narzędzie służące osiągnieciu celu. Dzięki rzetelności i proaktywnemu podejściu naszych konsultantów inicjalne projekty zazwyczaj przekształcają się w długofalową współpracę.

Mindbox od lat dostarcza szeroki zakres usług wspierając Klientów w cyfrowej transformacji. Wyróżniliśmy cztery strategiczne obszary, w ramach których oferujemy nasze usługi:

  • Intelligent Process Automation – automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu inteligentnych technologii (RPA, OCR i AI)
  • Automated ERP – wdrażamy, dostosowujemy, optymalizujemy i utrzymujemy u Klientów z całego świata elastyczny, bezpieczny i otwarty ERP dla średniej wielkości firm produkcyjnych i dystrybucyjnych
  • Mindworkers – outsourcing usług IT - zapewniamy dostęp do najlepszych specjalistów
  • Cloud Native  – budujemy zintegrowane, zrównoważone i otwarte środowiska CI/CD oparte o kontenery umożliwiające bezpieczne i częstsze dostarczanie sprawdzonych zmian w kodzie aplikacji

Grupa ProService Finteco dostarcza kompleksowe rozwiązania IT oraz usługi dla instytucji finansowych. W skład grupy wchodzą spółki: ProService Finteco, makeitright i Turbine Analytics.

ProService Finteco to lider w sektorze firm finansowych zapewniający usługi i rozwiązania technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków. Spółka wspiera procesy dystrybucji produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów detalicznych i korporacyjnych.

Makeitright dostarcza narzędzia Test Automation (TA) i Robotic Process Automation (RPA). Dzięki własnej platformie Power Farm i zastosowaniu najnowszych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji, jest gwarantem optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów biznesowych dla wszystkich sektorów.

Turbine Analytics to firma technologiczna, wyspecjalizowana w dostarczaniu oprogramowania dla Asset i Risk Managerów. Oferuje instytucjom finansowym profesjonalne, a jednocześnie intuicyjne i proste w obsłudze systemy oraz usługi doradcze związane z zarządzaniem ryzykiem, portfelem inwestycyjnym, tradingiem oraz działalnością operacyjną.

 

Mecenas

Productive24

"Productive24 to platforma do szybkiego tworzenia złożonych systemów IT przez analityków biznesowych – bez udziału programistów. Z rozwiązań zbudowanych na bazie Productive24 korzysta np. Grupa Maspex, Herbapol, LW Bogdanka czy Grupa Danone.

Dzięki Productive24 przygotowanie od zera dedykowanej aplikacji obsługującej dany obszar biznesowy (np. zmigrowanie przestarzałego rozwiązania IT do Productive24) może sprowadzać się do tego samego rzędu kosztów, co stworzenie i utrzymanie kilku robotów. Organizacja zyskuje większą kontrolę nad danymi, standaryzuje je i ma unikalną możliwość udostępniania pracownikom różnych, przenikających się wzajemnie aplikacji w ramach jednego narzędzia IT.

Tworzenie rozwiązań w Productive24 pozwala budować nowe kompetencje w zespołach RPA, a połączenie aplikacji Productive24 w jeden ekosystem gwarantuje spójne środowisko pracy robotom obsługujących różne dziedziny biznesu. Productive24 stanowi również jeden punkt integracji wielu obszarów (np. z systemem ERP)."

 

Patronat Społecznościowy

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL)

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO) oraz centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D).

Misją ABSL jest rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

 Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne.

Stowarzyszenie SPIN (Service Process Improvement Network)

"Stowarzyszenie SPIN to organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny Continuous Improvement pracujących w firmach z sektora SSC (m.in. Euroclear, Lufthansa, HSBC, ABB, Capgemini, Lundbeck, Heineken, State Street, CanPack, IAG). Celem działalności SPINu jest budowanie w Krakowie środowiska wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie metod szczupłego zarządzania. Od 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało już siedem konferencji (ostatnia dla 400 osób) poświęconych doskonaleniu procesów, przeprowadziło kilkanaście szkoleń oraz dwie edycje studiów podyplomowych Lean Management. Stowarzyszenie wydało także grę edukacyjną „SPIN the Lean” i pracuje nad nowymi projektami.

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa jest największą polską organizacja zrzeszającą dyrektorów finansowych. Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie oraz oddziałami regionalnymi w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu aktywnie działa w procesach regulacyjnych, edukacji i budowania ścieżki kariery swoich członków. Ma na celu stworzenie instytucjonalnego środowiska dla zawodu Dyrektora Finansowego. Więcej informacji na stronie www.finexa.org.

 

Patroni medialni

Fintek

Grupa pasjonatów fintechu oraz nowych technologi i nowoczesna redakcja, której misją jest profesjonalne przekazywanie informacji o sektorze finansów i technologii. Publikujemy kluczowe wiadomości dotyczące bankowości, finansów i płatności. 

LeanCenter.pl 
LeanCenter.pl to portal przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych ciągłym doskonaleniem swoich przedsiębiorstw. Na portalu pojawiają się informacje o wydarzeniach związanych z Lean Management. Użytkownicy znajdą także bazy studiów podyplomowych, firm i narzędzi Lean oraz mogą zapoznać się z wiedzą na temat optymalizacji firm. Zarejestrowani użytkownicy mogą również prezentować własne dokonania z zakresu ciągłego doskonalenia swojego przedsiębiorstwa oraz publikować spostrzeżenia dotyczące realizowanych w Polsce projektów i doświadczeń w pracy z Lean.
Fundacja Lean Education
Fundacja Lean Education to grupa pasjonatów, doświadczonych zawodowo leanowców z całej Polski. Tworzymy oparty na wolontariacie ogólnopolski program edukacyjny „Młody Lean Lider”. Łączymy szkoły, uczelnie i przedsiębiorstwa w procesie kształtowania w wśród młodzieży umiejętności najbardziej poszukiwanych  w nowoczesnych firmach. Fundacja bezpłatnie przygotowuje i wyposaża nauczycieli, by rozwijali u uczniów  takie kompetencje jak:  umiejętność współpracy opartej na wspólnych wartościach, kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętności liderskie, przedsiębiorczość czy umiejętność zarządzania projektami.
Outsourcing&More
Outsourcing&More to czasopismo w pełni poświęcone tematyce outsourcingu i nowoczesnym usługom dla biznesu. Publikacja występuje pod dwoma tytułami: Outsourcing&More, który wydawany jest w języku angielskim, oraz Outsourcing&More Polska, który wydawany jest w języku polskim. Zawartość merytoryczna poszczególnych wersji językowych różni się od siebie, jednakże część artykułów jest wspólna.
OutsourcingPortal.pl
OutsourcingPortal to serwis internetowy poświęcony tematyce outsourcingu, którego grupę docelową stanowią inwestorzy, usługodawcy jak również klienci firm z branży sektora outsourcingowego w tym również z takich branż jak BPO, SSC, KPO, ITO, HRO, facility management, car fleet management, outsourcingu na rynkach nieruchomości i innych. Serwis jest portalem tematycznym nastawionym na funkcję informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu outsourcingu oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny.
PROCESOWCY.PL

PROCESOWCY.PL to społeczność ekspertów w dziedzinie doskonalenia procesów, skupiona wokół pierwszego w Polsce serwisu internetowego poświęconego tematyce szeroko pojętego zarządzania procesami biznesowymi. Początki działalności serwisu sięgają roku 2009.
W tym momencie poza zapewnianiem platformy wymiany wiedzy na temat zarządzania procesami zespół PROCESOWCY.PL prowadzi cykliczne, ogólnopolskie badania dojrzałości procesowej i wspiera swoich klientów w realizacji przedsięwzięć polegających na identyfikowaniu procesów, ich analizie oraz wprowadzaniu mechanizmów ciągłego doskonalenia.

Robonomika

Serwis Robonomika.pl jest niekomercyjną inicjatywą, która ma ambicję stać się źródłem informacji i platformą wymiany doświadczeń o ekonomicznych i organizacyjnych konsekwencjach coraz szerszego upowszechniania się zaawansowanych metod automatyzacji i robotyzacji biznesu (w szczególności w sektorze usług)

BPA SUMMIT 2021

25 marca 2021
Warszawa
www.bpasummit.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2021 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.