WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest płatny. Poniższe ceny są kwotami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT:

 • 699 PLN – dla 1 osoby przy zgłoszeniu do 31.03.2018
 • 1199 PLN – dla 1 osoby przy zgłoszeniu od 1.04.2018
 • 1399 PLN – dla przedstawicieli firm konsultingowych oraz dostawców i integratorów rozwiązań informatycznych

 

UWAGA! PREMIUJEMY ZGŁOSZENIA GRUPOWE!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Marlena Rębska
e: lp.no1545196178itnev1545196178e@aks1545196178ber.a1545196178nelra1545196178m1545196178
tel: (22) 355 30 63
m: +48 533 397 633

Ewelina Gajowiak
e: lp.no1545196178itnev1545196178e@kai1545196178wojag1545196178.anil1545196178ewe1545196178
tel: (22) 266 09 58
m: +48 5700 611 811

Cena obejmuje udział we wszystkich sesjach tematycznych i wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, lunch i przerwy kawowe. Do podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 12 kwietnia 2018 r. lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostanie przesłane w terminie krótszym niż 7 dni do konferencji, czas otrzymania potwierdzenia będzie odpowiednio krótszy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a także wpłacenie na konto organizatora należności za uczestnictwo w Konferencji. Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzeniem udziału. W ciągu 14 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres: lp.no1545196178itnev1545196178e@kai1545196178wojag1545196178.anil1545196178ewe1545196178.
 4. W przypadku odwołania uczestnictwa do dnia 12 kwietnia 2018 r. organizator przyjmuje rezygnację, a dokonanie opłaty za uczestnictwo zostanie zwrócone przelewem bankowym.
 5. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym, tj. od 13 kwietnia 2018 r., wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie wycofały zgłoszenia odpowiednio wcześniej przed Konferencją, a które nie wzięły udziału w spotkaniu, nie otrzymają zwrotu wniesionej opłaty. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z: Ewelina Gajowiak e: lp.no1545196178itnev1545196178e@kai1545196178wojag1545196178.anil1545196178ewe1545196178 tel: (22) 266 09 58
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 8. Rejestrując się, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez Evention oraz Partnerów konferencji w kontekście konferencji oraz na użytek jej kolejnych edycji.
 9. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.