Tomasz Garbowski

Jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ukończył również podyplomowe studia Zarządzania Efektywnością̨ IT w Szkole Głównej Handlowej oraz program menedżerski pod patronatem Harvard Business Publishing. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu, transformacji i optymalizacji obszaru IT oraz nadzorze nad budową i wdrażaniem złożonych rozwiązań Biznes-IT. Od września 2013 pełni rolę CIO w Grupie LUX MED.  W okresie 2011-2013 Członek Zarządu firmy doradczej w sektorze IT, zaangażowanej w realizację wielu projektów transformacyjnych i optymalizacyjnych zarówno w obszarze biznesu, jak i IT. Wcześniej, w latach 2007-2011, jako Dyrektor IT odpowiadał za projekty i rozwój systemów informatycznych w Grupie PZU. Był odpowiedzialny za transformację, konsolidację i optymalizację struktur rozwojowych IT, za strategię architektury korporacyjnej, portfel projektów strategicznych, zarządzanie popytem na usługi IT, dopasowanie biznes – IT i zarządzanie dostawcami w obszarze rozwoju IT. Przez 11 lat (w okresie 1997-2007) zarządzał od strony dostawcy projektami IT realizowanymi na zamówienie w bankowości i ubezpieczeniach. Budował rozwiązania IT w Polsce, Szwecji, Włoszech, Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Panamie.