Sebastian Szachnowski

Jeden z pionierów RPA w Volvo Group, od podstaw zbudował RPA CoE w HR-ach. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds.
digitalizacji HRS, gdzie oprócz RPA pracuje nad podpisami elektronicznymi, interaktywnymi formularzami i innymi cyfrowymi
technologiami użytecznymi w HR.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. W Volvo od 12 lat. W przeszłości m.in.
prowadził projekty IT oraz pracował z narzędziami Service Management.