Robert Pławiak

Prezes Zarządu spółki Intelligent Logistic Solutions (IT SHARED SERVICES Grupy PELION, Prezes Fundacji IT LEADER CLUB POLSKA) jest absolwentem warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku systemy komputerowe oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej. Posiada sięgające blisko dwóch dekad doświadczenie menadżerskie w sektorze IT. Zdobył je zarządzając procesami związanymi z informatyzacją, cyberbezpieczeństwem, budowaniem i realizację strategii IT  w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych w naszym kraju. W dotychczasowej karierze Robert Pławiak był związany m.in. z Bankiem Handlowym S.A., Inteligo Financial Services S.A., EFG Eurobank Ergasias S.A. (marka PolbankEFG), Funduszem Mikro Sp. z o.o., FM BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Grupą PZU i Grupą EFL. W wyżej wymienionych spółkach nowy Prezes Zarządu ILS opracowywał i implementował strategie IT, wprowadzał transformacje zespołów w podległych mu pionach technologii, prowadził i rozwijał projekty informatyczne na skalę międzynarodową, a także odpowiadał za optymalizację i zwiększenie efektywności kosztowej IT. W ostatnim okresie Robert Pławiak, jako Chief Information Officer w Grupie EFL, odpowiadał m.in. za opracowanie i wdrożenie strategii IT, transformację IT dla Grupy na lata 2017 – 2020, a także budowę i implementację strategii architektury korporacyjnej oraz sourcingu IT w spółkach Grupy. Bogate doświadczenie w branży IT, jak również umiejętności menadżerskie Roberta Pławiaka będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju, realizacji celów i wyzwań w spółce informatycznej należącej do Pelion S.A.