Piotr Zawadzki

Adwokat, rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird. Od 10 lat doradza klientom z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak media, reklama, IT, elektronika, a także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego, farmaceutycznego oraz spożywczego. Koncentruje się głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych i patentów, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, prawie danych osobowych, zagadnieniach przepływu danych w Unii Europejskiej oraz prawie nowoczesnych technologii. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, doradztwo transakcyjne, a także wsparcie kampanii reklamowych w mediach. Jest autorem lub współautorem przeszło trzydziestu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, a także wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach branżowych.