Piotr Wyrzykowski

W Santander Bank Polska kieruje Fabryką Robotów. Odpowiada za wybór i transformację procesów operacyjnych, projektowanie rozwiązań informatycznych i ich eksploatację. Kierował programem Cybersecurity który wdrożył nowe narzędzia i procesy bezpieczeństwa informatycznego Banku. Uczestniczył także w wielu innych międzynarodowych inicjatywach regulacyjnych, integracyjnych i technologicznych realizowanych z kolegami z Hiszpanii, Irlandii i Niemiec.

Certyfikowany ITIL Expert, ceni zdrowy rozsądek, dobre jedzenie i Domowe Melodie.