Piotr Pawłowski

Absolwent Canadian Executive MBA (SGH/ University of Quebec at Montreal UQAM), Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SGH) oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 10 lat związany z koncernem Siemens, w którym pracował w różnych obszarach funkcyjnych i realizował projekty m.in. z zakresu IT, HR, Logistyki. Od 5 lat zaangażowany w budowę i zarządzanie wielofunkcyjnym Centrum Usług Wspólnych w Siemens. Główny potencjał wzrostu Centrum jest realizowany w oparciu o centralizację procesów logistycznych i back office w Europie i jest to obecnie jeden z projektów referencyjnych o tej specyfice i skali w koncernie w Europie.