Piotr Janik

Manager Zespołu Digitalizacji Procesów w Centrum Operacyjnej Transformacji Cyfrowej. Odpowiedzialny za optymalizację, digitalizację i automatyzację bankowych procesów operacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Posiada również doświadczenie w zarzadzaniu zespołami operacyjnymi. Potrafi przekładać potrzeby i oczekiwania strony biznesowej na technologiczne rozwiązania operacyjne.