Paweł Zarudzki

Paweł jest Starszym Menedżerem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze usług doradczych. Specjalizuje się w transformacjach biznesowych (w tym projektach centrali, analizach wykonalności centrum usług wspólnych, projektach i wdrożeniach), optymalizacjach procesów biznesowych (wykorzystując metodę Lean Six Sigma) oraz transformacjach obszarów finansowych i kadrowych (obejmujących wsparcie w określeniu i wdrożeniu wymogów biznesowych związanych z Planowaniem zasobów przedsiębiorstwa i systemami przepływu pracy), optymalizacji Systemów raportowania zarządczego (obejmującej opracowanie modeli alokacji kosztów), modelowaniu finansowym i redukcji kosztów. Zanim rozpoczął pracę w konsultingu przez trzy lata pracował jako biegły rewident, badając sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany w Szkole Głównej Handlowej. Odbył szereg szkoleń poświęconych zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, w tym szkolenie dotyczące strategii tworzenia wartości dla akcjonariuszy organizowane przez Kellogg School of Management w USA (Corporate Finance: Strategies for creating sharesholder’s value).