Monika Hyra

Praktyk controllingu z 13-letnim doświadczeniem. Od początku powstania działu controllingu w 2005 roku zajmuje się organizacją controllingu w firmie i wdrażaniem narzędzi controllingu oraz wsparciem Zarządu i menedżerów w podejmowaniu decyzji. Obecnie na stanowiskach zastępcy dyrektora ekonomiczno-finansowego oraz kierownika działu controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Do większych projektów, nad którymi pracowała należą: budowa hurtowni danych, wdrożenie budżetowania, w tym budżetów zadaniowych, wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i analiz, strategicznej karty wyników, zasobowo-procesowego rachunku kosztów, kalkulacji marż pokrycia wg klientów i produktów oraz zmiana systemu ERP i wdrożenie systemu automatyzującego procesy analityczne.