Michał Sewera

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Od 2002 roku związany z branżą usług telekomunikacyjnych oraz ICT. W grupie Deutsche Telekom był odpowiedzialny między innymi za utworzenie Centrum Usług Współdzielonych dla technologii Evolved Packet Core, którym obecnie zarządza świadcząc (wraz z funkcjonującym w modelu DevOps zespołem) usługi w różnych krajach grupy DT. Uczestniczył w wielu projektach i programach transformacji technologicznych i organizacyjnych (często na styku biznesu i techniki), przez co posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania zmianą w kontekście współpracy międzynarodowej. W ramach Centrum Usług Współdzielonych wdrażał wiele autorskich projektów i koncepcji w obszarze procesów automatyzacji i optymalizacji cyklu życia technologii, jak również procesów wyboru i zarządzania dostawcami.