Michał Kubiak

Odpowiedzialny za wdrażanie i promowanie wspólnych standardów robotycznych w grupie Nordea oraz wyznaczanie strategii rozwoju. Prowadzi projekty mające na celu zwiększenie efektywności rozwiązań RPA i optymalne wykorzystanie zasobów. Pierwsze doświadczenia z projektami RPA zdobywał w dziale zapobiegania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowania terroryzmu (CT). Wcześniej przez kilka lat w różnych organizacjach zarządzał zespołami sprzedażowymi.