Łukasz Ratman

Od ponad 13 lat związany z ING oraz katowickim centrum usług wspólnych dla grupy. Początkowo związany z programowaniem, następnie zaangażowany w budowanie nowych usług m. in. operacji bezpieczeństwa oraz tworzeniem software house.
Obecne odpowiada za operacje IT, monitoring dostępności oraz globalne centrum kompetencyjne robotics proces automation dla grupy ING. Abslowent Politechniki Wrocławskiej (Wydział Elektroniki).