Jakub Szymanowski

Absolwent kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W latach 2008 – 2012 inżynier Centrum Kompetencyjnego Systemów Statkowych w firmie Remontowa Marine Services Sp. Z o.o. Od 2012 roku związany z Grupą Kapitałową ENERGA, gdzie w spółce Enspirion kieruje Działem Rozwoju Produktów i Technologii. Odpowiedzialny za realizację projektów badawczych i wdrażanie nowych produktów i technologii energetycznych i okołoenergetycznych.