Iwona Dudzińska

Od 2015 roku Iwona Dudzińska jest szefem Citigroup AML Financial Intelligence Unit Hub dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), a w sierpniu 2016r. objęła również stanowisko Dyrektor Zarządzającej w Citi Service Center w Polsce.

Iwona jest związana z Citi od ponad 25 lat. W 1991 roku dołączyła do Citibank Representative Office w Polsce. Następnie, w Citibank (Poland) SA zarządzała różnymi funkcjami w obszarze Operacji i Technologii, m.in. Operacjami w obszarze Rynków Finansowych, Zarządzania Gotówką, Operacjami Dokumentowymi, obsługą Klientów Korporacyjnych i Detalicznych oraz Funkcjami Wsparcia.

Po połączeniu Citibank (Poland) S.A. z Bankiem Handlowym Iwona odpowiadała za centralizację i reorganizację procesów oraz systemów informatycznych, wdrożenie platformy Flexcube, budowę Centrum Operacyjnego w Olsztynie oraz centralizację i usprawnienie procesów dla Citi Handlowy.

Iwona odegrała kluczową rolę w rozszerzaniu usług świadczonych w Polsce dla innych oddziałów Citi oraz w budowaniu Centrum Usług Citi w Warszawie i Olsztynie, które obecnie zatrudnia ponad 4000 pracowników.

Przed objęciem funkcji w obszarze AML, Iwona była członkiem Zarządu Banku Handlowego i odpowiadała za Operacje i Technologie (2009-2015).