Grzegorz Kozioł

Przez ostatnie 20 lat zdobywał doświadczenie na rynku technologii informatycznych. Ostatnie 9 lat pracując w Wielkiej Brytanii, m.in. dla IBM UK, był odpowiedzialny za działy usług dla klientów enterprise na rynkach globalnych. Jego zespoły wdrażały nowe procesy, strategie oraz rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów marketingowych. Kierując globalnym programem rozwoju platformy marketingowej LYRIS, był odpowiedzialny za dostarczanie, monetyzację i produktyzację funkcjonalności dedykowanych dla kluczowych klientów. Od 2016 wspierał powstanie polsko-brytyjskiego startupu G1ANT działającego w obszarze RPA, gdzie przejściowo pełnił rolę COO. W Makeitright jest odpowiedzialny za strategię i rozwój platformy robotyzacji wykorzystując zwinne podejście oparte na zorientowaniu na klienta.