Jerzy Wróblewski

Dyrektor Generalny / Operacyjny

Doświadczony menedżer, z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w obszarach operacyjnych i zarządczych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w korporacjach w Polsce, UE i Rosji (Nestle) oraz polskich firmach produkcyjnych (TFP Sp. z o.o.)
Zdobył szeroki zakres wiedzy i doświadczeń z obszarów: produkcji, sprzedaży, obsługi klienta, logistyki
i zakupów, informatyki, zarządzania projektami (np. LEAN oraz projekty automatyzacji produkcji i przepływów towarowych).
Absolwent programu Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych takich jak: logistyka w zarządzaniu, handel elektroniczny.

Karol Wawrzynowski

SSC Director, Jerónimo Martins

Adam Szummer

niezależny ekspert

Pracownik największego szwajcarskiego Banku w globalnym dziale Automatyzacji. Wcześniej wdrażał rozwiązania automatyzacyjne w ramach firmy Ericsson w całej Europie oraz takich krajach jak Nigeria, Meksyk czy RPA. Współtworzył start-up związany z RPA oraz Data Science. Współtworzy również portal www.Analityk.edu.pl, oraz jest guest speakerem na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pavel Arno

Dyrektor działu sprzedaży i marketingu, Tecna

Absolwent kierunków z zakresu zarządzania, finansów i inżynierii procesów biznesowych. Od ponad 10 lat jest związany z branżą informatyczną. Promotor nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania danymi i optymalizacji procesów biznesowych. Mając doświadczenie kilkudziesięciu wdrożeń informatycznych różnej skali dla różnych sektorów gospodarki łączy wiedzę biznesową z techniczną. W firmie informatycznej Tecna zajmuje się strategią sprzedaży i rozwoju biznesu w Polsce, budowaniem kanałów partnerskich oraz ekspansją na rynkach zagranicznych.

Agnieszka Belowska-Gosławska

Head of Robotics, Nordea

Od początku kariery zawodowej związana z branżą BPO/SSC/ oraz Bankowością w międzynarodowym wydaniu.
Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w Centrum Usług Wspólnych Philips/Infosys jako członek zespołu księgi głównej. Na dalszych etapach kariery obejmowała zarówno stanowiska związane z zarządzaniem ludźmi jak i centralizacją oraz usprawnianiem procesów księgowych. Od 2010 roku w Nordea Bank AB SA Oddział w Polsce, najpierw jako menadżer odpowiedziany za transfer procesów, dyrektor operacyjny w dziale bankowości detalicznej (+500 osób), dyrektor działu dział do spraw przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CT). Obecnie Dyrektor Strategiczny Robotyki w Nordea.

Radek Mierzejewski

Managing Director, DFDS Polska

Radek is the Head of DFDS Polska which was awarded the 2017 ABSL Business Leader in Business Excellence Diamond Award. Prior to joining DFDS, Radek was in New Zealand working as a Executive Director Finance for an electricity retail company which was awarded Deloitte NZ Fast50 status under his tenure. Radek has over 6 years experience in Poland, majority of which is in the Business Services sector where he held Director level positions and over 15 years in Australia and New Zealand where he held a number of senior financial positions including CFO for Australian listed companies. In his roles he has published numerous audited Annual Reports, was involved in a $100 million IPO and project managed one of the bids for BP Solar’s manufacturing facility in Australia. Radek started his career in New Zealand working as an auditor with PriceWaterhouse, qualified as a Chartered Accountant in 1998 and completed his MBA through University of Otago and Copenhagen Business School.

Oktawiusz Kacza

Wiceprezes, Sabre Polska

Manager z ponad 20 letnim stażem w branży IT oraz bankowości i szerokim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Od początku kariery związany z nowymi technologiami, przez ponad dekadę budował i wdrażał rozwiązania dla różnych sektorów gospodarki, pełniąc różne role w ComArch S.A. W 2008 roku dołączył do banku BNP Paribas, nadzorując jego rozwój w zakresie zarządzania projektami, optymalizacji procesów oraz projektowania funkcjonalności systemów IT. Jako Dyrektor Zarządzający odpowiadał za funkcje krytyczne we wszystkich fuzjach i procesach integracyjnych Grupy BNP Paribas w Polsce oraz przeprowadził transformację cyfrową Pionu Operacji, wdrażając robotyzację procesów i kulturę ciągłego doskonalenia. Obecnie, wiceprezes w Sabre Corporation, wiodącym dostawcy technologii dla linii lotniczych i branży turystycznej. Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicznej, specjalność Telekomunikacja, ukończył również studia Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu i Stockholm University School of Business oraz Leadership Academy of Harvard Business School.

Elżbieta Solińska

Dyrektor Obszaru Operacji Bankowych, Santander Bank Polska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem w różnych obszarach bankowości – od bankowości oddziałowej, przez tworzenie produktów i usług bankowych, po zarządzanie operacjami w całej organizacji (kilkuset pracowników). W ramach kierowania operacjami, które są częścią wszystkich obszarów działalności banku, koncentruje się na rozwoju i optymalizacji procesów. Powołała w swoim obszarze centrum kompetencyjne odpowiedzialne za robotyzację – Fabrykę Robotów. Za nadrzędny cel transformacji cyfrowej i robotyzacji uważa wspieranie klientów oraz pracowników w rozwoju.

Wojciech Szremski

RPA CoE Head, Schaeffler Global Services
Agent zmiany, ponad 10 letnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych organizacjach sektora usługowego oraz w sektorze bankowym. Realizował inicjatywy z zakresu budowania kultury procesowej, doskonalenia, optymalizacji i projektowania procesów, zwiększania efektywności operacyjnej, a także robotyki. Nadzorował portfolio projektów organizacyjnych. Kierował departamentem zajmującym się doskonaleniem i architekturą procesów oraz wdrażaniem rozwiązań klasy RPA w Euro Banku,

Paweł Zięba

IT Shared Services Automation Lead, Lufthansa Global Business Services

Paweł Wróblewski

Regional Manager, Findwise

Członek rady programowej i wykładowca podyplomowych studiów Data Science na Wydziale Elektroniki i Nauk Informacyjnych PW. Od 2012 roku odpowiada za polski oddział szwedzkiej firmy Findwise. Wcześniej pracował dla Asseco Poland, ABG, Acsys BSC. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się systemami wyszukiwania i analizy danych. Zafascynowany najnowszymi osiągnięciami z zakresu przeszukiwania informacji i ewolucji technologii internetowych. Zainteresowanie to przekłada na budowanie rozwiązań pozwalających na łączne wyszukiwanie i analizę danych tekstowych i strukturalnych. Rozwiązania te charakteryzują się wysoką wydajnością i innowacyjnością. Promuje nowe ujęcie systemów klasy Business Intelligence czy tzw. Big Data, włączając w nie dane tekstowe i analizy lingwistyczne.

Jarosław Wojnarowski

Director Shared Services, VELUX Global Business Services

Dyrektor globalnych usług wsparcia biznesowego w Grupie VELUX obejmującego obszary finansów, zakupów oraz automatyzację. Ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu centrów usług wspólnych oraz optymalizacji ich procesów. Specjalista w obszarach zarządzania międzykulturowego i wdrażania zmian w organizacjach. Pionier RPA w VELUX, odpowiedzialny za strategię, wdrożenie, rozwój i wyniki.

Waldemar Szczepański

Kierownik Projektów, Bank Pocztowy

Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansowym zarówno w sektorze ubezpieczeniowym, gdzie odpowiadał za rozwój i utrzymanie systemów IT (Generali), jak i w bankowości (Bank Pocztowy), gdzie odpowiada za prowadzenie złożonych projektów informatycznych.

Odpowiadał także za projekty związane z połączeniami zespołów oraz transformacjami organizacyjnymi IT w tym ostatnio za obszar projektów przy transformacji IT Banku do modelu DevOps.

Prywatnie, pasjonata i developer rozwiązań IoT i wyszukiwania możliwości ich zastosowań w sektorze finansowym w modelu 4.0.

Łukasz Ratman

IT Area Lead Operations & Development, ING Tech Poland

Od ponad 13 lat związany z ING oraz katowickim centrum usług wspólnych dla grupy. Początkowo związany z programowaniem, następnie zaangażowany w budowanie nowych usług m. in. operacji bezpieczeństwa oraz tworzeniem software house.
Obecne odpowiada za operacje IT, monitoring dostępności oraz globalne centrum kompetencyjne robotics proces automation dla grupy ING. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (Wydział Elektroniki).

Sebastian Szachnowski

Dyrektor ds. digitalizacji HRS, Volvo Polska

Jeden z pionierów RPA w Volvo Group, od podstaw zbudował RPA CoE w HR-ach. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. digitalizacji HRS, gdzie oprócz RPA pracuje nad podpisami elektronicznymi, interaktywnymi formularzami i innymi cyfrowymi technologiami użytecznymi w HR.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. W Volvo od 12 lat. W przeszłości m.in. prowadził projekty IT oraz pracował z narzędziami Service Management.

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor Szkoły Głównej Handlowej, od kilku lat specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym IT i architekturze korporacyjnej. Obecnie skupia się na robonomice – interdyscyplinarnym obszarze, który zajmuje się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest redaktorem serwisu Robonomika.pl.

Katarzyna Pakulska

Data Scientist Technology Leader, Findwise

Współtwórczyni dwóch rozwiązań nagrodzonych na arenie międzynarodowej. Pierwsze to rozwiązanie oparte na sieciach głębokich – zwycięzca w kategorii Parafraz międzynarodowego konkursu Semantic Evaluation w 2016r. Drugie to system oparty na komponentach kognitywnych platformy Azure oraz Office365 – zwycięzca w kategorii „Best Search Solution“na konferencji European SharePoint, Office 365 i Azure w 2018r. Aktualnie wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas pracy w największym oddziale R&D Samsunga w Europie na pozycji Lidera Technicznego działu Data Science w firmie Findwise. Na co dzień wykorzystuje sieci neuronowe do eksploracji danych, a zwłaszcza przetwarzania języka naturalnego, analizy trendów, budowy systemów eksperckich i ontologii.

Roland Pac

Dyrektor, Coty Shared Service Center

Doświadczony Leader, który zarządzał i wdrażał RPA w międzynarodowych Centrach Usług Wspólnych tj. GFS w The Royal Bank of Scotland, GBS w International Airlines Group (IAG) i SSC Coty Inc. Aktualnie pracuje nad strategicznymi projektami standaryzacji, automatyzacji i digitalizacji w Coty Inc.

Michał Marlinga

Head of CitiLean and Smart Automation Center, Citi Service Center

Michał Marlinga jest liderem zespołu CitiLean and Smart Automation Center w Citi Service Center w Warszawie. Jest odpowiedzialny za prowadzenie projektów usprawniających i automatyzujących procesy, a także za wdrażanie kultury lean i ciągłego doskonalenia. Michał jest Master Black Beltem Lean Six Sigma, ekspertem w Business Process Management Systems, RPA, Design Thinking, TQM, ISO i wielu innych. Od 14 lat związany z sektorem finansowym, prowadząc transformacje biznesowe I procesowe w największych instytucjach finansowych w Polsce i CEE. Przed dołączeniem do Citigroup był menedżerem w PwC odpowiedzialnym za tematy Operational Excellence w Polsce i CEE. Na trwałe zmienił wiele obszarów w kierunku kultury procesowej, wdrożył wiele innowacyjnych procesowych rozwiązań cyfrowych, rozwiązań big data i RPA. Zaprojektował i przeprowadził złożone transformacje operacji i obszarów biznesowych. Przed PwC, Michał przewodził lub był członkiem wewnętrznych zespołów consultingowych dedykowanych do usprawniania procesów w BNP Paribas, Credit Agricole i Santander. Michał od wielu lat jest również trenerem Lean Six Sigma, BPMS, zarządzania projektami, zarządzania procesami, Kaizen i in. prowadząc szkolenia i coachując projekty zarówno w obszarze finansowym jak i produkcyjnym.

Marcin Małek

Dyrektor Działu Wdrożeń, Alior Bank

Obecnie odpowiada za wdrożenia projektów w obszarze Departamentu Operacji Alior Banku oraz za strategię w obszarze robotyzacji procesów biznesowych. Od początku swojej kariery zawodowej związany z bankowością. Pracował jako konsultant telefoniczny, lider zespołów Contact Center obsługujących klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Laureat konkursu „Mistrz Innowacyjnej Transformacji ICAN Institute w 2020 roku za projekt wdrożenia fabryki robotów w Alior Banku (nagroda w kategorii technologia i organizacja). Od sierpnia 2018 do marca 2020 zarządzał Zespołem Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Biznesowych (fabryka robotów Alior Banku została również nagrodzona w XVII edycji konkursu Lider Technologiczny 2018 roku organizowanym przez Gazetę Bankową). Prywatnie niepoprawny optymista, który wierzy, że „jeśli chce się - to da się!”

Damian Kędziora

Postdoctoral Researcher, Hanken School of Economics

Damian Kędziora, doktor Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania Uniwersytetu Technologicznego w Lappeenrancie, zawodowo związany z cyfrowymi transformacjami w globalnych usługach. Mieszka i pracuje w Helsinkach jako Postdoctoral Researcher na Hanken School of Economics oraz Solution Consultant w norweskiej firmie consultingowej, zajmując się badaniem, modelowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, t.j. robotic process automation (RPA), machine learning (ML), artificial intelligence (AI), optical character recognition (OCR) oraz natural language processing (NLP) używanego w chat/voice botach.

Krzysztof Karaszewski

Automation Solution Lead / RPA Training Manager, HSBC

Ponad 10 lat doświadczenia w szkoleniach w międzynarodowych organizacjach. Od 4 lat jestem aktywnym trener technologii RPA w trakcie których przeprowadziłem szkolenia i warsztaty dla ponad 400 specjalistów w ponad 20 krajach na świecie. Certyfikowany trener technologii UiPath oraz developer Blue Prism i Automation Anywhere. Byłem odpowiedzialny za programy szkoleniowe dotyczące technologii i metodologii RPA w Symphony Ventures zarówno wewnętrznie jak i dla klientów firmy. Obecnie pełnię rolę Automation Solution Lead w banku HSBC, gdzie zajmuję się wdrażaniem rozwiązań RPA, IA oraz AI. Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, szkoły trenerów KRT i studiów podyplomowych IT na PJWSTK.

Mariusz Jagodziński

Manager of Robotics Centre of Excellence, DSV International Shared Services

Manager centrum doskonalenia robotyki w firmie DSV International Shared Services, należącą do jednej z największych firm logistycznych na świecie DSV A/S. Obecnie zajmuje się automatyzacją RPA oraz testowaniem nowych technologii z obszaru „Machine Learning” AI dla całej grupy DSV. Lider zespołu i pasjonat nowych technologii od ponad 15 lat związany z branżą FINTECH, zdobywający doświadczenie w największych instytucjach finansowych. Realizował projekty tranzycji usług IT, tworzenia nowych zespołów i usług zarówno w działach IT jak i biznesowo-operacyjnych. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz optymalizacji procesów w warstwie biznesowej.

Robert Gowin

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Unum Życie TUiR SA

Jest odpowiedzialny za obszary obsługi klienta oraz IT. Dołączył do firmy w sierpniu 2015 roku jako Doradca Zarządu ds. Projektów Strategicznych. Posiada międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu strategii operacyjnych, zarządzaniu obszarem obsługi klienta, a także w optymalizacji i budowaniu efektywnych procesów operacyjnych. Przed dołączeniem do Pramerica przez 10 lat pracował w firmie Genworth Financial jako Dyrektor Operacyjny. Zanim dołączył do Genworth Financial, pracował m.in. w TU Inter-Życie Polska S.A., TUiR Allianz-Życie Polska S.A. Z wykształcenia jest matematykiem. Ukończył studia Executive MBA prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Anna Gawrońska

Adiunkt, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt, Kierownik Centrum Standaryzacji. Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w projektach badawczych międzynarodowych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine) oraz w projektach komercyjnych krajowych z zakresu logistyki.
Wspiera polskie szpitale w zakresie wdrażania rozwiązań, umożliwiających automatyzację i racjonalizację procesów logistycznych.
Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia i zarządzania procesowego w szpitalach.
Ściśle współpracuje z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

Katarzyna Czyrkiewicz

Robotic Process Automation Analyst, Hapag Lloyd

Od początku kariery zawodowej silnie związana z implementacją i doskonaleniem procesów w organizacji. Obecnie Analityk Robotyzacji Procesów, wcześniej zdobywała doświadczenie w Analizie Biznesowej i Architekturze Korporacyjnej. Mocno zaangażowana w budowę Centrum Kompetencji RPA w poprzedniej firmie, a obecnie współtworzy nowe centrum robotyzacji w ramach nowego Knowledge Center w Hapag Lloyd. Entuzjastka nowych technologii w szczególności możliwości zastosowania AI do rozwiązywania problemów biznesowych.

Łukasz Suchenek

Redaktor Programowy

Właściciel firmy świadczącej usługi doradcze i konsultingowe w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów innowacyjnych oraz wprowadzania rozwiązań informatycznych w działalności operacyjnej firm w branżach farmaceutycznych, logistycznych i telekomunikacyjnych.

Rafał Adamus

Manager zarządzający Analizą Biznesową i Robotyzacją procesów, Grupa NEUCA

Właściciel firmy świadczącej usługi doradcze i konsultingowe w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów innowacyjnych oraz wprowadzania rozwiązań informatycznych w działalności operacyjnej firm w branżach farmaceutycznych, logistycznych i telekomunikacyjnych.

IBPA SUMMIT 2022

18-19 maja 2022
Warszawa
www.bpasummit.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.